Mariola Kalinowska : Dyrektor

Mariola Kalinowska

Dyrektor

współwłaściciel ośrodka Akademii Nauki w Siedlcach, od 2004 roku trener kursów dla dzieci i dla dorosłych. Z wykształcenia pedagog i profilaktyk uzależnień. Koordynator akcji Cała Polska Czyta Dzieciom na terenie Siedlec.

siedlce@akademianauki.pl
Anna Kowalik : Trener

Anna Kowalik

Trener

Od 2009 trener kursów dla dzieci i dla dorosłych, metodyk wspierający pracę innych trenerów w ośrodku Akademii Nauki w Siedlcach. Z wykształcenia biolog i nauczyciel przedszkolny.

anna.kowalik@akademia-siedlce.pl
Agata Kesling : Trener

Agata Kesling

Trener

W Akademii Nauki jako trener od 2016 roku. Czynny nauczyciel klas 1-3. Z zamiłowaniem prowadzi zajęcia dla dzieci Mądre Dziecko.

agata.kesling@akademia-siedlce.pl
Katarzyna Łukasiewicz : Trener

Katarzyna Łukasiewicz

Trener

W Akademii od 2018 roku, trener  na kursach Mądre Dziecko i Uczeń z Charakterem. Z wykształcenia pedagog- logopeda.

katarzyna.lukasiewicz@akademia-siedlce.pl
Marta Maksymiuk : Trener

Marta Maksymiuk

Trener

W Akademii Nauki od 2015 r. trener zajęć ortograficznych, wychowawca i kierownik podczas półkolonii wakacyjnych. Pedagog, specjalista profilaktyki społecznej i terapii pedagogicznej. Na co dzień pracuje w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej.

marta.maksymiuk@akademia-siedlce.pl
Izabela Osiak : Trener

Izabela Osiak

Trener

W Akademii Nauki od 2016 roku. Trener zajęć dla dzieci uzdolnionych matematycznie. Nauczyciel jednej z siedleckich szkół.

izabela.osiak@akademia-siedlce.pl
Patrycja Szczepańska : Trener

Patrycja Szczepańska

Trener

W Akademii Nauki od 2018 roku. Trener kursów Mądre Dziecko oraz Mistrzowie Matematyki. Z wyształcenia nauczyciel , czynny zawodowo w jednej z warszawskich szkół.

patrycja.szczepanska@akademia-siedlce.pl
Rafał Florczykiewicz : Trener

Rafał Florczykiewicz

Trener

W Akademii Nauki od 2016 roku. Z pasją prowadzi zajęcia z Robotyki Lego. Trener w trakcie kursów sobotnich oraz półkolonii wakacyjnych.

rafal.florczykiewicz@akademia-siedlce.pl
Marlena Kępko : Animator

Marlena Kępko

Animator

W Akademii Nauki od 2014 roku. Animator na urodzinach i wychowawca na półkoloniach wakacyjnych. Zawodowo nauczyciel przedszkolny.

marlena.kepko@akademia-siedlce.pl
Zdzisław Stefanoff : Trener

Zdzisław Stefanoff

Trener

W Akademii Nauki od 2015 roku. Trener nauki i doskonalenia gry w szachy. Polski szachista, sędzia, instruktor i działacz szachowy, nauczyciel.

zdzislaw.stefanoff@akademia-siedlce.pl
Jola Złoch : Trener

Jola Złoch

Trener

Trener, w Akademi od roku 2012. Prowadzi pokazy eksperymentów w szkołach i przedszkolach, stanowiska edukacyjne na pokazach w szkołach podstawowych i na uroczystościach np. Marsz dla rodziny. Prowadzi zajęcia z młodszymi dziećmi : Małego Odkrywcy dla dzieci 6 i 7 lat. Obecnie nie prowadzi grupy.

Kamil Jóźwiak : Trener

Kamil Jóźwiak

Trener

Pracuje w Akademi od 2010. Stworzył pierwszy w Siedlcach Kurs Robotyki dla dzieci, który prowadził przez ponad 5 lat. Stworzył pierszy w Siedlcach kurs Druku 3D i projektowania 3D dla dzieci, który prowadził także przez kilka lat. Obecnie nie prowadzi zajęć.

Jarosław Bukatczuk : Trener

Jarosław Bukatczuk

Trener

Pracuje w Akademii od 2015 roku. Prowadził zajęcia z Robotyki dla dzieci oraz Projektowania i Druku 3D. Prowadził także darmowe zajęcia z Robotyki i pokazy w szkołach i na plebani. Obecnie nie prowadzi grupy.

Tomasz Kalinowski : Informatyk

Tomasz Kalinowski

Informatyk

Stworzył nową wersję program zajęć "Projektowanie i Druk 3D", na bazie programu Kamila Jóźwiaka. Stworzył nowy program zajęć "Elektronika Arduino", aplikację do obsługi sekretariatu i strony Internetowe Akademii Nauki.

tjkalinowski@akademia-siedlce.pl

 

Zapraszamy do zapisania się do naszego Newslettera