Oferujemy następującą propozycję szkoleniową na rok 2016/2017:

1.Sekrety Czytania
Ramowe zagadnienia poruszane na 2 godzinnych zajęciach

 • czytanie funkcja mózgu czy umiejętność
 • jak czytamy
 • literowanie a pełne wyrazy
 • nowoczesne metody nauki czytania dzieci
 • jak wspierać naukę czytania u dzieci i doskonalić czytanie

2. Indywidualne wzorce myślenia dzieci
Ramowe zagadnienia poruszane na 2 godzinnych zajęciach

 • w jaki sposób uczy się wzrokowiec, słuchowiec i ruchowiec
 • jak posiadany wzorzec wpływa na relację dziecko/ nauczyciel(rodzic)
 • rola ciała w procesie uczenia się/ rola relaksu

3. Bez korzeni nie ma skrzydeł
Ramowe zagadnienia poruszane na 2 godzinnych zajęciach

 • komunikaty dobrej matki/ dobrego ojca
 • dobra komunikacja z dzieckiem- jak nie rozmijać się z dzieckiem w oczekiwaniach i potrzebach
 • bierna agresja – czyli w jaki sposób i dlaczego dziecko może nieświadomie prowokować dorosłego do agresji

4. Warsztaty profilaktyczno- wychowawcze dla rodziców, dzieci, nauczycieli

Tematyka zajęć uzależniona od zamówienia.

5. Jak wspomóc dziecko w nauce
3 godzinny warsztat praktyczny

 • techniki koncentracji-do zastosowania na lekcjach , lub pracach domowych
 • techniki relaksu
 • techniki pamięciowe
 • trening sprawnego czytania
 • budowanie schematu efektywnej nauki

Nasza oferta szkoleniowa jest bogata, możemy przeprowadzić szkolenia również na indywidualne zamówienie, z innych tematów niż powyższe. Gwarantujemy profesjonalnych prowadzących i materiały dla uczestników. Wystawiamy zaświadczenia o uczestnictwie.