Zapraszamy  przedszkola i szkoły do wspólnego tworzenia projektów w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamy doświadczenie w tworzeniu projektów Kapitału Ludzkiego w ramach priorytetu IX, podziałania 9.5, 9.1.1, 9.1.2

Zrealizowane , bądź realizowane projekty:

  • Kreatywne Przedszkole projekt partnerski z Gminą Mokobody-realizacja zajęć kursu Mały Odkrywca
  • Kreatywne Przedszkole – realizacja zajęć kursu Mały Odkrywca w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Sokołowie Podlaskim
  • Kreatywne Przedszkole – realizacja zajęć kursu Mały Odkrywca w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Sokołowie Podlaskim
  • Mali Badacze – realizacja zajęć programu Mały Odkrywca w Gminnym Przedszkolu w Zbuczynie
  • Mali Badacze – realizacja zajęć programu Mały Odkrywca w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim
  • Mali Badacze – 2 – realizacja zajęć programu Mały Odkrywca w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Sokołowie Podlaskim
  • Witajcie w przedszkolnej bajce – realizacja programu Mały Odkrywca w Miejskim Przedszkolu nr 2 i nr 4 w Sokołowie Podlaskim

W roku 2013 konkurs dla przedszkoli 9.1.1 rozpoczyna się w II kwartale, natomiast 9.1.2  dla szkół otwiera się 4 lutego.