Kurs doskonalący umiejętność sprawnego uczenia się i rozwoju emocjonanego dzieci.

Program został stworzony z myślą o potrzebach dzieci w środkowym etapie edukacji podstawowej. Dzieci mają już za sobą szkolną aklimatyzację, czują się w szkole bezpiecznie, a wizja egzaminów jest daleka. Pojawiają się jednak nowe przedmioty, zmieniają się nauczyciele. To idealny moment by dziecko nauczyło się samodzielności w nauce.

Priorytetem na kursie Mądre Dziecko jest poznanie i praktyczne zastosowanie narzędzi i technik które pomogą dziecku w opanowaniu powiększającego się materiału szkolnego.

Na każdych zajęciach kursanci zajmują się podnoszeniem swojej sprawności czytania. To istotne, gdyż to czytanie decyduje w dużej mierze o ocenach szkolnych. Uczą się robienia uporządkowanych notatek z których łatwiej powtarzać wiadomości. Rozwijają pamięć, dzięki czemu nauka wiersza, czy przygotowanie do klasówki zajmuje mniej czasu. Dzięki zadaniom w naszych podręcznikach dzieci poznają zagadnienia fizyki, chemii, przyrody na poziomie wykraczającym poza wymagany w klasach III czy IV.

Przeprowadzamy ciekawe eksperymenty naukowe, uczące praw rządzących światem. To sprawia , ze dziecko może w szkole pochwalić się ciekawostką, czy niestandardowymi wiadomościami. Na zajęciach uczymy dzieci relaksacji i konstruktywnego wyrażania emocji. Szczególnie jest to przydatne w sytuacji sprawdzianów, czy odpowiedzi ustnych.

Dbałość o zgranie grupy kursantów sprzyja budowaniu bliskich relacji, kształtowaniu w dzieciach zdrowej rywalizacji opartej na współpracy i pomaganiu sobie. Dzieci chętnie tą postawę przenoszą na grunt szkolny, gdzie bez problemu nawiązują otwarty kontakt z nauczycielem i rówieśnikami. Istotnym elementem jest kształtowanie w dzieciach samodzielności. Odpowiedni poziom zadań sprawia, że dzieci widząc swój sukces zaczynają żyć postawą „poradzę sobie”. Podejmują wyzwania i sami szukają rozwiązań, również w szkolnych pracach domowych.

Nasze zajęcia do trening najważniejszych umiejętności z których dzieci w tym wieku korzystają. Prowadzony przez zabawę bez problemu je angażuje. Sprawne czytanie czy logiczne notowanie pozwala dziecku zaprowadzić porządek w ogromie materiału i stawianych w szkole wymaganiach. Dziecko które sprawnie posługuje się nowoczesnymi metodami nauki uczy się szybciej , bez stresu , potrafi dostrzec sens i wartość w nauce.

Program zawiera 26 spotkań po 2 godziny z dziećmi , oraz 3 dwugodzinne warsztaty dla rodziców.