Kurs kształtowania prawidłowych nawyków sprawnego uczenia się.

Dzieci klas piątych i szóstych wymagają wyjątkowego podejścia.  Przed nimi pierwszy ważny egzamin, którego wyniki otworzą  drzwi do wymarzonego gimnazjum. To duże wzywanie na które warto się przygotować. Cele kursu „Uczeń z charakterem” opracowane zostały z myślą o jak najlepszych ocenach dzieci w ostatnich latach szkoły podstawowej.

To specjalnie opracowany trening kształtowania prawidłowych nawyków uczenia się.

W zakresie czytania dzieci odbywają trening  prawidłowych nawyków czytelniczych. Pozwala to podnieść tempo czytania, ale też umożliwia im większe zrozumienie i zapamiętanie  treści. Uczą się sporządzania szybkich , czytelnych notatek. Trenują pamięć i koncentrację. Poznają własny styl uczenia się i uczą się tworzyć  najlepsze warunki do nauki.

Jednym z ważniejszych elementów na kursie jest autoprezentacja, dzięki której uczą się „sprzedawania” swojej wiedzy i umiejętności na forum klasy.

  • Praca z naszym  podręcznikiem rozwija dzieci intelektualnie. Ciągi matematyczne, zagadki logiczne, zadania z treścią sprawiają, że dziecko myśli szybciej i bardziej matematycznie.
  • Ważnym elementem są też ćwiczenia wyrażania emocji, kształtowania postaw asertywnych i empatii.  Młodzi uczą się jak radzić sobie w trudnych  sytuacjach takich jak sprawdzian, ważna wypowiedź ustna, czy egzamin. Poznają  proste techniki relaksacyjne. Uczą się jak poradzić sobie z porażką szkolną, lub konfliktami z rówieśnikami.
  • Trener na kursie z uwagą obserwuje postępy dzieci. Stosuje różnorodne zabawy i metody pracy. Przekazuje dzieciom wiadomości, które nie są zawarte w standardowym programie szkolnym. Pozwala to utrzymać zapał dzieci przez cały rok szkolny.
  • Dzieci uczą się postawy zaciekawienia zjawiskami przyrody, nauki, wykonując eksperymenty.
  • Doświadczenia mają charakter bardzo praktyczny i łączą znane informacje z nowymi. Dzięki temu kursanci widzą w nauce związki  i uczą się samodzielnie stawiać hipotezy. To bezcenna umiejętność, gdyż pozwala ze „ świeżym okiem” uczestniczyć w lekcjach, co sprawia, że dziecko jest aktywne  i  zmotywowane w szkole.

Program zawiera 26 spotkań po 2 godziny z dziećmi oraz 2 dwugodzinne warsztaty dla rodziców.