Kurs rozwoju inetelektu dla klasy 7 i 2-3 gimnazjum

Kurs „Gimnazjalista z klasą” obejmuje  techniki szybkiego czytania, techniki pamięciowe jak również rozwija kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy osobistego rozwoju. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Przechodzą trening szybkiego czytania. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „ poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi.Kurs wyposaża w konkretne narzędzia, techniki i wiedzę. Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w najlepszych szkołach średnich.

Program kursu:

 1. Opanowanie narzędzi efektywnego uczenia się;
  – podniesienie sprawności i jakości czytania
  – teoria pamięci i techniki pamięciowe
  – strategie uczenia się
  – mapy myśli
  – rola przerw w nauce
  – Indywidualne Wzorce Myślenia
  – trening twórczego myślenia
  – mentalny trening aktywizacyjny
  – nauka żonglowania, jako trening współpracy półkul mózgowych
  – Artterapia

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji
– techniki relaksu, trening relaksacyjny
– koncentracja przed uczeniem się
– inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości
– świadomość wrażenia jakie wywieram na innych
– praca nad dawaniem informacji zwrotnych
– świadomośc własnych emocji
– sposoby reakcji na krytykę
– refleksja nad własnymi planami, marzeniami
– zarządzanie czasem
– cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie
– sztuka asertywnego zachowania
– uświadamianie sobie swoich mocnych stron
– umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu
– świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi
– zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów
– jak kreować własny wizerunek
– komunikacja werbalna i niewerbalna
– zajęcia z kamerą


Kurs obejmuje 28 zajęć po 1,5 godz

Zajęcia w grupach 6-12 osób