Zajęcia nauki czytania i rozwoju intelektu dla przedszkolaków

Podstawą programu są nasze doświadczenia w pracy z małymi dziećmi. Jego założenia są oparte na głębokim szacunku do dziecka i jego możliwości twórczych. Podczas kursu dziecko rozwija się w trzech płaszczyznach, które są w tym okresie najważniejsze, a mianowicie: intelektualnie, poznawczo-społecznie i emocjonalnie.

Rozwój intelektualny zapewniamy  poprzez naukę czytania metodą Glena Domana, oraz doświadczanie świata  i eksperymenty naukowe.

Na każdych zajęciach dzieci poznają nowe wyrazy. Uczą się ich chętnie i z pasją przez zabawę. Specjalnie dobrana treść  książeczek
i  słownictwa jest uzupełnieniem fabuły kursu i przeprowadzanego eksperymentu. Nauka czytania w tym wieku daje dzieciom poczucie ,
że umieją „coś ekstra”, ponadto jest to doskonałe  przygotowanie dziecka do nauki.

Dziecko  rozwija się poznawczo dzięki zdobywaniu wiadomości znacznie wykraczających tematyką poza program przedszkolny. Zdobywa  na zajęciach wiedzę z zakresu fizyki, chemii ,przyrody. Poznaje różne kontynenty, wciela  się w mieszkańców odległych krain.  Chłonie ciekawostki przyrodnicze i naukowe. Dostęp do interesujących książek, słowników ilustrowanych czy atlasów rozwija  w dziecku chęć do przeglądania ich i poznawania świata.

Kształtujemy postawę ,,poradzę sobie!”, by rozwijać dziecko emocjonalnie i kształtować zachowania społeczne.

Uczymy rozpoznawania swoich emocji i wyrażania ich. Stosujemy zabawy dramowe, by rozwijać empatię i pomóc nawiązywać głębsze relacje
z rówieśnikami, oparte na współpracy. Na zajęciach umożliwiamy działania twórcze,  by ujawnić i rozwinąć talenty dziecka. Dziecko zadowolone
z siebie staje się bardziej otwarte i łatwiej wyraża swoje potrzeby.

Zajęcia prowadzą trenerzy specjalnie przygotowani do pracy z małymi dziećmi. Ich postawa zachęca je do swobodnego wyrażania własnych potrzeb
i rozbudza kreatywność. Dostosowują program do indywidualnego tempa pracy każdego dziecka. Wszelkie zabawy i ćwiczenia przeprowadzamy
z myślą o jak najlepszym przygotowaniu dzieci do przejścia na kolejny etap przedszkolny lub szkolny
. Wszystkie ćwiczenia dają wiele radości,
co sprawia, że dzieci chętnie biorą w nich udział przez cały rok szkolny.

 

 

Odkrywca i Przygoda na Bezludnej Wyspie

Naturalna nauka  dla dzieci 4-5 letnich

Program ten, jest logicznie skonstruowaną grą przygodową, w której dzieci uczestniczą przez cały rok. Dzieci stają się podróżnikami, którzy znaleźli się na bezludnej wyspie. Na wyspie znajdują klucz, który przenosi ich w czasie i przestrzeni.

Dzieci odbywają podróż, podczas której, poznają różne kontynenty, kulturę żyjących tam ludzi i obyczaje. Dzieci mają możliwość w różny sposób wyrazić siebie i głębiej uświadomić sobie swoje własne “ja”. Malują swój herb, będąc rycerzami, tworzą swój talizman w Afryce czy przybierają indiańskie imię, które najlepiej określa jakąś cechę ich charakteru. Również i tutaj jest dużo ruchu, zabaw literkami i wyrazami. Dzieci mają wprawki do pisania, np. piszą listy do rodziców, rozwijają spostrzegawczość, twórczość i kreatywność. Dzięki wiedzy, którą nabywają, podróżnicy pomagają tubylczej ludności, która w zamian wskazuje im drogę w dalszej podróży. Dlatego podczas zajęć wykonywanych jest dużo eksperymentów, które wyjaśniają różne zjawiska chemiczne i fizyczne, z którymi stykamy się na co dzień.

Program przewiduje 28 spotkań dla dzieci, raz w tygodniu po 1,5 godz
Program obejmuje 2 warsztaty dla rodziców